Het herman teirlinckgebouw TE BRUSSEL


Het Herman Teirlinckgebouw is een overheidsgebouw in het centrum van Brussel voorzien van een WKO-systeem gekoppeld aan een compleet geprefabriceerde duurzame energiecentrale.Opdrachtgever Smet Group heeft in nauw overleg met advies en installatiebedrijf Solutes (beide uit België) de keuze gemaakt voor de ONE als totaaloplossing in genoemd project. Hiermee wordt de ONE voor het eerst internationaal geplaatst. OSH BV is hierbij als distributeur en coördinator nauw betrokken bij de installatie van de ONE.

De ONE voor het Herman Teirlinckgebouw te Brussel
De installatie voor de Meander wordt geleverd met een warmtepompvermogen van 546kW verdeeld over 3 warmtepompmodules van ieder 182 kW. OSH BV heeft hiervoor de Waterkotte warmtepompen geselecteerd. Het passieve koelvermogen is 373 kW en actieve koelvermogen 227 kW. Het WKO-systeem heeft een debiet van 40 m3/h verdeeld over 4 doubletten.

Plug & Play
De ONE is een Plug & Play installatie in de compleetste zin van het woord. Het concrete resultaat van heel veel knowhow, expertise en jarenlange praktijkervaring. Binnen dit complexe en veeleisende project heeft de opdrachtgever na gedegen onderzoek, haar vertrouwen uitgesproken in het duurzame concept ONE. Als leverancier hebben wij de opdrachtgever en haar externe adviseurs kunnen overtuigen met dit Plug & Play concept. De focus hierbij is gericht op het realiseren van een complete duurzame installatie, die voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van comfort, energieverbruik, kostenbeheersing en monitoring.

OSH BV vervult voor dit project een coördinerende rol, want het beperkt zich niet tot het leveren van de ONE alleen. Er komen veel disciplines bij elkaar wat vraagt om mensen met vakkennis. OSH BV zorgt ervoor dat gedurende het hele traject de juiste mensen in beeld komen, professionals, die er niet voor terugdeinzen om verantwoordelijkheid te dragen. Van ontwerpfase tot uiteindelijke realisatie is een gecoördineerd samenspel tussen de betrokken partijen een harde voorwaarde om tot een meest optimale installatie te komen. De praktijk heeft inmiddels ondubbelzinnig aangetoond dat ongewenste kosten als gevolg van storingen en miscommunicatie tot een absoluut minimum beperkt blijven.

Geen black box
Met de ONE heeft de eindgebruiker niet met een black box te maken. De ONE geeft qua regelingsmogelijkheden en monitoring veel inzicht. Voor momentane, maandelijkse of jaarrendementen en bij eventuele storingen is het mogelijk tot op een diep niveau in de ONE kijken en in te grijpen. Kerngegevens zijn bijvoorbeeld makkelijk uit te lezen met het energiedashboard.

Opdrachtgever: Smet Groep
Bouwjaar: 2016
Totaaloppervlak: 48.000 m²