Samenwerking Boeters Ketel Constructie (BKC) en OSH

In de tuinbouw wordt enorm veel energie voor warmte en elektriciteit gebruikt. Gewassen zoals tomaten groeien het beste in een lichte en warme omgeving. Voor de opwekking van deze energie maken tuinders vaak gebruik van twee verschillende systemen. Een warmtekoudeopslag (WKO)-systeem en een warmtekrachtkoppeling (WKK). Door de grote hoeveelheden energie die wordt gebruikt wordt de energiemarkt continue gemonitord. Mocht elektriciteit duur zijn, wordt de WKK ingeschakeld, deze verbruikt gas voor verwarming en om elektriciteit te produceren. Mocht gas duur zijn of elektriciteit toevallig tegen een spotprijs te koop zijn, wordt juist het WKO-systeem ingeschakeld. Dan wordt elektriciteit gebruikt om warmte te produceren voor de tomaten. Dit WKO-systeem heeft echter niet het vermogen om de volledige vraag aan warmte te leveren, waardoor de WKK ook ingeschakeld blijft.

De BKC & OSH oplossing

Door de hoge energiekosten is de tuinbouwsector op zoek naar alternatieven. Boeters Ketel Constructie (BKC), bekend van de conventionele ketels in de tuinbouw, ziet dit ook en heeft haar leveringsprogramma daarom uitgebreid met elektrische ketels van het merk Värmebaronnen uit Zweden. OSH heeft als vertegenwoordiger van de E-ketels van Värmebaronen in samenwerking met BKC een oplossing voor. De elektrische ketel. Deze ketel maakt van 100% elektra 100% warmte. Mocht elektriciteit voor een spotprijs verkocht worden op het netwerk, is het mogelijk de ketel in te schakelen en hiermee direct goedkoop warmte te produceren. Daarnaast kan het systeem piekvermogen opvangen als de WKO te weinig warmte kan leveren op bijvoorbeeld extreem koude dagen. Extreem handig als de elektriciteitsprijs laag is. Dit is toegepast bij Flora Holland.

Voordelen elektrische ketels

De Värmebaronen ep 900-1500kW elektrische ketels zijn verdeeld in 30 trappen. Ze kunenn gemakkelijk in- en uitgeschakeld worden. Andere voordelen zijn:

  • Flenzen of schroefdraad: alle leidingaansluitingen zijn voorzien van flens of schroefdraad. Hierdoor kan de ketel gemakkelijk worden losgekoppeld. Daarnaast zorgt de grotere diameter in de aansluitingen voor kleinere circulatiepompen.
  • Alpolige schakelaar: de alpolige schakelaar schakelt alle inkomende stroom uit als er een storing gedetecteerd is door de controler van de ketel. Dit is belangrijk om de hoge veiligheid te behouden.
  • Waterniveau sensor: de ingebouwde vlottersensor geeft direct een alarm als het waterniveau niet voldoende gevuld is. Dit elemineert het risico dat de ketel 'droogkookt', waardoor schade kan ontstaan.
  • Paneel: de E-ketel is voorzien van een paneel waarop gemakkelijk gemonitord kan worden.
  • Aardlekmeter: de aardlekmeter bewaakt de dompelaars zodat er een vroege indicatie van een storing is. Dit vermijdt dure noodvervangingen en eventuele gevolgstoringen.
  • Devisible flens: de deelbare kabelflens geeft de mogelijkheid het paneel te openen en installatie te eenvoudigen.
  • Smart control: een controller met veel functies, waaronder het verkrijgen van informatie zoals druk, temperaturen, alarmen, enz.
  • Safety Kit (accessoire): de E-ketels kunnen worden geleverd met een safety kit.

0/0